นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดละมุดใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
 
กิจกรรม งานมหกรรมรวมพลคน TOBENUMBER ONE
สนับสนุนโดย หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
 
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา
 
กิจกรรม กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "เตรียมพัฒน์ นนท์ เกมส์"
 
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 
การประชุมสัมนา โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.
 
ค่ายบูรณาการ ม.4-6 (Integrated Camp)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายคณิตศาสตร์ ม.3
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายภาษาอังกฤษ ม.2 (English Camp For Gifted 2)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 (Science Camp For Gifted 1)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
  พิธีมุทิตา คารวะ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (18 กันยายน 2558)
 
  กิจกรรมวันอาเซียน Asean Day (7 สิงหาคม 2558)
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา (29 กรกฎาคม 2558)
  กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา (21 กรกฎาคม 2558)
  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (9 กรกฎาคม 2558)
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (1 กรกฎาคม 2558)
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240