นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
งานเตรียมพัฒน์ นนท์ สัมพันธ์ 59
 
การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
 
พิธีปัจฉิม นักเรียนชั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
 
การแข่งขันการออกแบบตัดชุดรีไซเคิล ของนักเรียนชั้นม.4
 
กิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2559
 
กิจกรรม TOBE NUMBER ONE
 
พิธีมอบรางวัลศิลปหัถกรรมระดับชาติ ให้กับนักเรียน
 
กิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558
 
การเยี่ยมและให้กำลังใจ นศท.เข้าค่ายที่เขาชนไก่(14 มกราคม2559)
 
กิจกรรมการเยี่ยมโรงเรียนน้อง (ร.ร.บ้านตุน บ้านจัน5-9 มค.ค.59)
 
กิจกรรม นิทรรศการวิชาการ เตรียมพัฒน์นนท์เทิดไท้องค์ราชินี นำวิถีอาเซียน เรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 (19 มกราคม 2559)
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (4 ธันวาคม 2559)
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดละมุดใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
 
กิจกรรม งานมหกรรมรวมพลคน TOBENUMBER ONE
สนับสนุนโดย หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
 
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา
 
กิจกรรม กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "เตรียมพัฒน์ นนท์ เกมส์"
 
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 
การประชุมสัมนา โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.
 
ค่ายบูรณาการ ม.4-6 (Integrated Camp)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายคณิตศาสตร์ ม.3
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายภาษาอังกฤษ ม.2 (English Camp For Gifted 2)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 (Science Camp For Gifted 1)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
  พิธีมุทิตา คารวะ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (18 กันยายน 2558)
 
  กิจกรรมวันอาเซียน Asean Day (7 สิงหาคม 2558)
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา (29 กรกฎาคม 2558)
  กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา (21 กรกฎาคม 2558)
  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (9 กรกฎาคม 2558)
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (1 กรกฎาคม 2558)
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240