นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พิธีมุทิตาคารวะ (9 กันยายน 2559)
 
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (7 กันยายน 2559)
 
นักเรียนรับรางวัลหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์และรางวัล TO BE NUMBER ONE (7 กันยายน 2559)
 
พิธีเข้าประจำหมู่ ยุวกาชาด (6 กันยายน 2559)
 
แสดงความยินดีกับห้องเรียนที่ได้คะแนนในระดับดีเยี่ยมและดี
 
ร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตา2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1 กันยายน 2559)
   กิจกรรมอื่นๆ     
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559    - การเตรียมตัวก่อนสอบ   - ห้องสอบ    - ตารางสอบ   9/9/2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่2/2559   9/9/2559
การปิดช่องทางเข้าบริเวณโรงเรียนด้านทิศใต้   18/8/2559
รายชื่อนักเรียนชั้นเลื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนชั้นเลื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ การจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นเลื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559
  อ่านต่อ...    
รับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และดนตรีไทย 1 อัตรา 22/8/2559   อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559(กรณีพิเศษ) 23/8/2559
รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 4/5/2559
รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา10/4/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา10/4/2559
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อ  4/3/59
รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน1 อัตรา  อ่านต่อ  18/2/59
รับสมัครครู อัตราจ้าง(ภาษาจีน) งบประมาณ อบจ.1 อัตรา  อ่านต่อ  5/2/59
  อ่านต่อ...    
 
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน (ทั่วไป)
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน (ห้องเรียนพิเศษ)
 
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
 
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
     
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240